Algemene voorwaarden

Beschermde merknaam

Irodion heeft deze naam in 1986 in Nederland gebracht. Het is een beschermde merknaam voor de Benelux. ~ per 2013 met het nieuwe certificaat nummer CTCITP12K2794 IRODION (Benelux bureau ITP postbus 12063 – 3004 GB Rotterdam) ~. Zonder uitdrukkelijke toestemming mag niemand daarom de naam of het beeldmerk IRODION gebruiken.

UVH Algemene voorwaarden

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca ( UVH ).
Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arr. Rechtbank te ‘s- Gravenhage